چهار شنبه 1 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده انتظامی شهرستان آبیک
رد رشوه 2 میلیونی مامور وظیفه شناس در آبیک

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک خبر داد:

رد رشوه 2 میلیونی مامور وظیفه شناس در آبیک

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک استان قزوین از رد رشوه 2 میلیون ریالی مامور وظیفه شناس در این شهرستان خبر داد.

seperator
غرق شدن نوجوان 17 ساله در کانال آبیک

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک خبرداد:

غرق شدن نوجوان 17 ساله در کانال آبیک

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از غرق شدن جوان 17 ساله در کانال آب این شهرستان خبر داد.