دو شنبه 28 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده انتظامی بوئین زهرا
3 هزار ليتر سوخت خارج از شبکه توزیع، کشف شد

در قزوین؛

3 هزار ليتر سوخت خارج از شبکه توزیع، کشف شد

در بازرسي ماموران از خودرویی 3 هزار ليتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه توزیع، کشف شد.

seperator
 ۳۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع کشف شد

فرمانده انتظامی بوئین زهرا:

۳۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع کشف شد

فرمانده انتظامی بوئین زهرا از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.