چهار شنبه 27 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده انتظامی بوئین زهرا
3 هزار ليتر سوخت خارج از شبکه توزیع، کشف شد

در قزوین؛

3 هزار ليتر سوخت خارج از شبکه توزیع، کشف شد

در بازرسي ماموران از خودرویی 3 هزار ليتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه توزیع، کشف شد.