شنبه 30 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده انتظامي شهرستان قزوین
 دستگيري سارقان و کشف 12 فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین خبرداد:

دستگيري سارقان و کشف 12 فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین از دستگيري سارقان داخل خودرو و کشف 12 فقره سرقت در شهرستان قزوین خبر داد.

seperator
دستگیری 2 سارق و کشف 9 فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین خبرداد:

دستگیری 2 سارق و کشف 9 فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین از دستگيري دو سارق و کشف 9 فقره انواع سرقت در شهرستان قزوین خبر داد.

seperator
دستگيري 2 سارق اماکن خصوصی در قزوین

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین خبر داد:

دستگيري 2 سارق اماکن خصوصی در قزوین

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین از دستگيري 2 سارق اماکن خصوصی و کشف 10 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.