یکشبه 6 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده انتظامي شهرستان البرز
کشف 2 هزار ليتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان البرز خبر داد:

کشف 2 هزار ليتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان البرز از کشف 2 هزار ليتر سوخت قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

seperator
كشف 260 ميليون ريال انواع كالاي قاچاق خارجي

فرمانده انتظامي شهرستان البرز خبرداد:

كشف 260 ميليون ريال انواع كالاي قاچاق خارجي

فرمانده انتظامي شهرستان البرز از كشف 260 ميليون ريال انواع كالاي قاچاق خارجي در اين شهرستان خبر داد.

seperator
650 ميليون ريال كالاي قاچاق کشف شد

فرمانده انتظامي شهرستان البرز:

650 ميليون ريال كالاي قاچاق کشف شد

فرمانده انتظامي شهرستان البرز، از کشف 650 ميليون ريال كالاي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.