سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرشته ملک الموت
عزرائیل یعنی چه؟! / فرشته مرگ برای چه کسانی خودش را آراست؟

گزارش؛

عزرائیل یعنی چه؟! / فرشته مرگ برای چه کسانی خودش را آراست؟

مرگ، عذاب مرگ، لحظه فرا رسیدن مرگ، پایان زندگی، زمان خداحافظی از دنیا و ... همه این‌ها مواردی است که هر انسانی باید آن را تجربه کند.