چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرزاد جمشیدی
آیا امکان بازگشت «فرزاد جمشیدی» به برنامه‌های مذهبی وجود دارد؟

گزارش؛

آیا امکان بازگشت «فرزاد جمشیدی» به برنامه‌های مذهبی وجود دارد؟

رنجبران صراحتا می‌گوید که نامه منتشر شده درباره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره مجری پر حاشیه سیما سندیتی ندارد.