دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فراورده غیر بهداشتی
۵۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های دامی غیربهداشتی معدوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین:

۵۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های دامی غیربهداشتی معدوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: با ایجاد گشت های کنترل و بازرسی در ایام نوروز ، ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده های دامی غیربهداشتی در قزوین معدوم شد.