یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرآورده خام دامی
 ۱۸ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد

رییس دامپزشکی شهرستان قزوین:

۱۸ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد

رییس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: در آبان ماه سال جاری، پرونده 18 واحد متخلف با توجه به تخلفات انجام شده جهت برخورد قاطع به مراجع قضايي معرفی شدند.