پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فتنه تغلب
موسوی در دیدار رهبر انقلاب چه سندی برای تقلّب مطرح کرد؟

در کتاب فتنه تغلب مطرح شد:

موسوی در دیدار رهبر انقلاب چه سندی برای تقلّب مطرح کرد؟

علی عبدالعلی‌زاده که یکی از افراد شناخته شده حامی آقای موسوی بود، به دیدار یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب می‌رود و می‌گوید که برایم این مسئله قابل حل نیست که در شبستر، رأی آقای موسوی شده دو هزارتا، رأی آقای احمدی‌نژاد شده سه هزار تا؛ اصلاً باورکردنی است؟

seperator
رهبر انقلاب روز پس از «مناظره» به احمدی‌نژاد چه گفتند؟

در کتاب فتنه تغلب آمده؛

رهبر انقلاب روز پس از «مناظره» به احمدی‌نژاد چه گفتند؟

یکی دیگر از اموری که بر پیچیدگی اوضاع می‌افزود و آن را باید یکی از ابعاد فتنه ۸۸ محسوب کرد، برخی از مسئله‌سازی‌هایی بود که از سوی دولت انجام می‌شد.

seperator
روایتی از سعه صدر رهبر انقلاب در اوج فتنه88

در کناب قتنه تغلب آمده؛

روایتی از سعه صدر رهبر انقلاب در اوج فتنه88

یکی از روزنامه‌ها علیه فتنه گران تیتری را می‌زند که از خون‌خواهی از فتنه گران خبر می‌داد. این تیتر با واکنش رهبر انقلاب مواجه می‌شود.