پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فتنه آمریکا
نقش توئیتر در فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸

گزارش؛

نقش توئیتر در فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸

شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی جزو ابزارهایی هستند که دشمنان انقلاب اسلامی در فتنه‌ی سال 88 برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی استفاده کردند.