چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فاوست
سیاست «فاوستی» اعضای شورای شهر و رأی مثبت به آنچه نجفی «خیانت» می‌داند

ابتذال سیاسی در شورای شهر تهران؛

سیاست «فاوستی» اعضای شورای شهر و رأی مثبت به آنچه نجفی «خیانت» می‌داند

اقدام اعضای شورای شهر تهران در رد استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران را باید در روحیه «فاوستی» آنها در عالم سیاست دنبال کرد.