چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فاضلاب آبگرم
آغاز احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قزوین خبرداد:

آغاز احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم با اعتبار اولیه 35 میلیارد ریال آغاز می‌شود.