چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غیب پرور
مرحله اول رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج آغاز شد

رئیس سازمان بسیج در نشست خبری:

مرحله اول رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج آغاز شد

سردار غلامحسین غیب‌پرور از برگزاری مرحله نخست رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج «سپاهیان حضرت محمد رسول الله۲» خبر داد.