شنبه 27 آبان 1396
مشاهده کلمات کلیدی : غلات
مشکلی برای تامین بذر غلات در استان وجود ندارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین:

مشکلی برای تامین بذر غلات در استان وجود ندارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کمبود بذر غلات در استان وجود ندارد و هیچگونه مشکلی در زمینه تامین بذر برای کشت غلات نیست.

seperator
مصرف غلات از افزایش ریسک عفونت جلوگیری می کند

محققان عنوان می کنند؛

مصرف غلات از افزایش ریسک عفونت جلوگیری می کند

مصرف غلات کامل مانع از آن می شود که میکروب ها دیواره روده را بخورند و ریسک عفونت افزایش یابد.