جمعه 31 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غفران
فضیلت شب بیست و سوم ماه رمضان

در آستانه شب قدر؛

فضیلت شب بیست و سوم ماه رمضان

روایت است شخصی محضر امام صادق(ع) عرض کرد:از میان شب نوزدهم ،بیست و یکم،بیست وسوم کدام اهمیت بیشتری دارد؛ حضرت فرمودند : شب بیست و سوم مهم تر است.