پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غرق شدن در قزوین
غرق شدن پیرزن 64 ساله در کانال آب قزوین

️ معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان خبرداد:

غرق شدن پیرزن 64 ساله در کانال آب قزوین

️ معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان قزوین از غرق شدن پیرزن 64 ساله در کانال آب "مادر" قزوین خبر داد.