پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غربالگری ژنتیک
طرح غربالگری ژنتیک برای 4هزاردانش‌آموز اجرا می‌شود/ پرداخت مستمری به2597روشندل قزوینی

مدیرکل بهزیستی استان قزوین:

طرح غربالگری ژنتیک برای 4هزاردانش‌آموز اجرا می‌شود/ پرداخت مستمری به2597روشندل قزوینی

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: امسال طرح غربالگری ژنتیک برای 4000 دانش‌آموز و دانشجوی قزوینی و2500 زوج در همه شهرستان‌ها توسط 8 موسسه اجرا می‌شود.