چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غارت اقتصادی
کوچ از تلگرام؛ برنامه شورای عالی فضای مجازی/غارت بزرگ مدرن تلگرام

فیروزآبادی در مجلس مطرح کرد؛

کوچ از تلگرام؛ برنامه شورای عالی فضای مجازی/غارت بزرگ مدرن تلگرام

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی، اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام است.