پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : غائله96
چند نکته درباره غائله ۹۶

یادداشت؛

چند نکته درباره غائله ۹۶

مشکلات اقتصادی بخش بزرگی از مردم ایران هیچ جای انکار و لاپوشانی ندارد. اینها همان مردمی هستند که در غائله ۹۶ هم پای کار نظام ایستادند و امید دشمن را ناامید کردند.