پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عکاس دوران انقلاب
می‌خواستم انتقام کودکان ۷دی در قزوین را بگیرم

عکاس دوران انقلاب:

می‌خواستم انتقام کودکان ۷دی در قزوین را بگیرم

عکاس دوران انقلاب گفت: درواقع انقلاب یک اتفاق نوظهوری بود که عکاسی‌ام را متحول کرد و عکس‌های آن دوران به ماندگارترین عکس‌ها در تاریخ تبدیل شدند.