شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عوارض اتوبان قزوین_ زنجان
حذف عوارض اتوبان قزوین_ زنجان ستودنی است

رئیس شورای شهر قزوین:

حذف عوارض اتوبان قزوین_ زنجان ستودنی است

رئیس شورای شهر قزوین گفت: مسئولین مربوطه در قبال عوارضی که اخذ می‌کنند، باید خدمات لازمی همچون روشنایی، نصب تابلو و غیره را برای رانندگان تهیه کنند.