سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عمل گرایی
واکاوی فرمان «آتش به اختیار»

نگاهی به «وظایف نیروهای انقلابی درجنگِ نرم»؛

واکاوی فرمان «آتش به اختیار»

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همه‌جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه نمودند.