سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عمل زیبایی
 35 هزار عمل زیبایی در سال با اقتصادمقاومتی همخوانی ندارد/ رسانه انقلابی باید آسیب‌ها را مطرح کند

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در قزوین:

35 هزار عمل زیبایی در سال با اقتصادمقاومتی همخوانی ندارد/ رسانه انقلابی باید آسیب‌ها را مطرح کند

رئیس بسیج رسانه کشور بیان کرد: سالانه 35 هزار عمل زیبایی به مبلغ 7 هزار میلیارد تومان در کشور انجام می‌شود که با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.