شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عمران کرمان
مفسدان اقتصادی از هر حزب و جناحی باید به اشد مجازات برسند/ احتکار کالا از سال 94 خیانت است

کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با صبح قزوین:

مفسدان اقتصادی از هر حزب و جناحی باید به اشد مجازات برسند/ احتکار کالا از سال 94 خیانت است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عدم مدیریت نقدینگی در کشور نیز از دیگر عوامل رانت خواری به شمار می‌رود و منشأ بسیاری از بهم ریختگی‌های اقتصادی است.