جمعه 26 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عمار زمانه
ضرورت نقد اندیشه‌های آوینی/ مصادره آوینی توسط اطرافیانش/ عمار زمانش بود

یادداشت/حسن عباسی

ضرورت نقد اندیشه‌های آوینی/ مصادره آوینی توسط اطرافیانش/ عمار زمانش بود

آوینی در زمان خودش عمار بود، با مظلومیت‌های خاص خودش، قطعاً اگر امروز بود، عمارِ پرمایه و توانمندی بود؛ عماری بود که خیلی دستِ پر و ضریب نفوذ بالایی داشت. آوینی در دوره‌ای که زندگی می‌کرد، درگیر مسائل سلبی و نفی آنچه نمی‌خواست، بود. در بخش لاالهَ سیر می‌کرد.