یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : علیرضاکریمی
هزینه مسابقه ندادن با ورزشکار رژیم صهیونیستی چقدر است؟

یادداشت؛

هزینه مسابقه ندادن با ورزشکار رژیم صهیونیستی چقدر است؟

آیا برای حفظ و تحکیم این سیاست حق مدار و دشمن سوز، پرداخت ۴۰، ۶۰ ، ۱۰۰ سکه به قهرمان جوانی که در عین شایستگی و آرزوی ایستادن بر سکوی قهرمانی جهان از آن چشم می‌پوشد، هزینه گزافی است؟