یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عطوان
راز برخورد گرم پوتین با ولیعهد عربستان

عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان نوشت:

راز برخورد گرم پوتین با ولیعهد عربستان

تحلیلگر معروف جهان عرب به واکاوی برخورد گرم رئیس جمهور روسیه با ولیعهد سعودی در آرژانتین پرداخته است.