شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین
نرخ ارز آزاد و دولتی زمینه رانت و فساد در اقتصاد را ایجاد می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین در مصاحبه با صبح قزوین:

نرخ ارز آزاد و دولتی زمینه رانت و فساد در اقتصاد را ایجاد می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: نرخ ارز به دو قسمت آزاد و دولتی تقسیم می‌شود که دوگانگی این امر، زمینه رانت و فساد در اقتصاد را ایجاد می‌کند.

seperator
جدی‌گرفتن اصل 44 و فعال‌شدن بخش خصوصی از عوامل رونق اقتصادی است/ وابستگی صنایع بزرگ به دولت عامل ناکارآمدی حوزه اقتصاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین در مصاحبه با صبح قزوین:

جدی‌گرفتن اصل 44 و فعال‌شدن بخش خصوصی از عوامل رونق اقتصادی است/ وابستگی صنایع بزرگ به دولت عامل ناکارآمدی حوزه اقتصاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: جدی گرفتن اصل 44 و فعال شدن بخش خصوصی در حوزه تولید از عوامل تقویت حوزه اقتصاد است که در بسیاری از فضاها وابستگی صنایع بزرگ به دولت زمینه ناکارآمدی حوزه اقتصاد را فراهم کرده است.

seperator
نبود نگاه پژوهشی قوی در بین اساتید و دانشجویان از نقاط ضعف دانشگاه‌های استان است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین:

نبود نگاه پژوهشی قوی در بین اساتید و دانشجویان از نقاط ضعف دانشگاه‌های استان است

بیت الله اکبری مقدم بیان کرد: نگاه پژوهشی قوی در بین اساتید و دانشجویان ما وجود ندارد و این نقطه ضعف دانشگاه‌های استان قزوین است.

seperator
افزایش قیمت دلار تورم‌زاست/ رکود و کمبود رشد اقتصادی در کشور عامل کاهش ارزش پول ایران شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین:

افزایش قیمت دلار تورم‌زاست/ رکود و کمبود رشد اقتصادی در کشور عامل کاهش ارزش پول ایران شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: افزایش بهای دلار از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و دلیل اصلی آن رکود و کمبود رشد اقتصادی است که موجب کاهش ارزش پول ایران در دراز مدت شده‎است.

seperator
کاهش نقدینگی باهدف کنترل تورم، عامل بیکاری شدید شده است/ بازار سهام در ایران کارایی واقعی را ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین:

کاهش نقدینگی باهدف کنترل تورم، عامل بیکاری شدید شده است/ بازار سهام در ایران کارایی واقعی را ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین با بیان اینکه کاهش نقدینگی باهدف کنترل تورم، عامل بیکاری شدید شده، گفت: بازار سهام در ایران به قدری ناکاراست که برای مردم پرریسک شده، از سوی دیگر تبلیغی هم برای این نمی‌شود و خیلی از مردم بازار بورس را نمی‌شناسند.