دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عضو شورای شهر آبیک
مخالف برگزاری مسابقات موتور سواری بانوان در آبیک هستیم

عضو شورای شهر آبیک:

مخالف برگزاری مسابقات موتور سواری بانوان در آبیک هستیم

عضو شورای شهر آبیک گفت: برگزاری مسابقات موتور سواری بانوان در شان بانوان شهر آبیک نیست.