جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عضو شوراي اسلامي شهر قزوين
شعار"مرگ بر آمریکا" فریاد علیه سیاست‌های غلط آمریکا است

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

شعار"مرگ بر آمریکا" فریاد علیه سیاست‌های غلط آمریکا است

عضور شورای اسلامی شهر قزوین گفت: شعار مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر سیاست‌های غلطی است که امریکا بر منطقه حاکم کرده است.