دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عشایر کشور
150 میلیاردتومان تسهیلات به تشکل‌های عشایری اختصاص یافت

مدیرکل امور تعاونی‌های سازمان امور عشایر کشور:

150 میلیاردتومان تسهیلات به تشکل‌های عشایری اختصاص یافت

مدیرکل امور تعاونی‌ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر کشور گفت: در سال جاری 150 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به تشکل‌های عشایری کشور اختصاص یافت.

seperator
 ۲۰۷میلیارد تومان تسهیلات به عشایر کشور پرداخت شد

رئیس سازمان امور عشایر ایران در قزوین:

۲۰۷میلیارد تومان تسهیلات به عشایر کشور پرداخت شد

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: سال گذشته ۲۰۷میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به عشایر کشور پرداخت شد.