یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عزل منتظری
ماجرای گریه امام خمینی درباره عزل منتظری

در خاطرات رحیم میریان آمده است:

ماجرای گریه امام خمینی درباره عزل منتظری

سید رحیم میریان در خاطرات خود با اشاره به تأثیر ماجرای قطعنامه و عزل آقای منتظری درباره تشدید بیماری و رحلت امام خمینی(ره) می‌گوید.