سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عزل سیف
نامه ۱۶۰ نماینده به «روحانی»برای عزل «سیف»

ابطحی خبر داد:

نامه ۱۶۰ نماینده به «روحانی»برای عزل «سیف»

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس از ارسال نامه نمایندگان به روحانی درباره لزوم تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داد.