دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عزرائیل
کدام پیامبر قبر خود را به‌دست خود کَند؟

پیامبران الهی؛

کدام پیامبر قبر خود را به‌دست خود کَند؟

یکی از پیامبران الهی در قبری که خود مشغول به کندن آن بود؛ قبض روح می‌شود.

seperator
عزرائیل یعنی چه؟! / فرشته مرگ برای چه کسانی خودش را آراست؟

گزارش؛

عزرائیل یعنی چه؟! / فرشته مرگ برای چه کسانی خودش را آراست؟

مرگ، عذاب مرگ، لحظه فرا رسیدن مرگ، پایان زندگی، زمان خداحافظی از دنیا و ... همه این‌ها مواردی است که هر انسانی باید آن را تجربه کند.