دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عرفان کاذب
نشانه‌های عرفانهای کاذب و فرقه‌های انحرافی

گزارش؛

نشانه‌های عرفانهای کاذب و فرقه‌های انحرافی

هر جریان و فرقه انحرافی عرفانی و شبه دینی لازم نیست همه نشانه های زیر را داشته باشد بلکه ممکن است تنها چند نشانه را داشته باشد و همین امر برای بر خطا وانحرافی بودن آن جریان کافی است.

seperator
 پرونده مفسد فی الارض محمدعلی طاهری از چه زمانی مطرح شد؟

گزارش؛

پرونده مفسد فی الارض محمدعلی طاهری از چه زمانی مطرح شد؟

پرونده افساد فی‌الارض رئیس عرفان ضاله «حلقه» همراه با سایر اتهامات وی از همان ابتدا مطرح بوده است و پس از تحقیقات مجدد، مفسد فی الارض بودن محمدعلی طاهری برای قاضی دادگاه محرز می‌شود.