دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عرفان فیدان
خاشقچی بعد از ورود به کنسولگری خفه و قطعه قطعه شد

دادستان استانبول:

خاشقچی بعد از ورود به کنسولگری خفه و قطعه قطعه شد

دادستان استانبول روز چهارشنبه قطعه قطعه شدن جسد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را تأیید کرد.