شنبه 2 بهمن 1395
مشاهده کلمات کلیدی : عبادت
عکس/عبادت مرد مسلمان در حاشیه دریاچه

کشمیرهند؛

عکس/عبادت مرد مسلمان در حاشیه دریاچه

در تصویر زیر یک مرد مسلمان اهل کشمیر را مشاهده می‌کنید که در حاشیه دریاچه دال در ایالت کشمیر هند مشغول نماز خواندن است.

seperator
مرحوم دولابی; نگو عمل‌های من خوب نیست

همراه با خوبان عالم؛

مرحوم دولابی; نگو عمل‌های من خوب نیست

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود:خودت عبادتت را قبول کن. نگو عمل‌های من خوب نیست. در حج، کسی را دیدم گفت التماس دعا دارم. گفتم التماس دعا یعنی چه؟ گفت یعنی حجّی را که آمده‌ام، قبول کند. گفتم خودت آن را قبول داری؟ گفت: نه.