شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : عاشق پیشه
ماجرای کمک امام زمان (عج) به مرد عاشق!

امام زمان (عج)پدر دلسوز امت خویش؛

ماجرای کمک امام زمان (عج) به مرد عاشق!

مرد فقیری که گرفتار فقر و بیماری بود، با کمک امام زمان (عج) از مشکلات رهایی یافت و به دختر مورد علاقه اش رسید.