دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : طرح های روستایی
 طرح‌های روستایی باید توجیه اقتصادی داشته باشند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور:

طرح‌های روستایی باید توجیه اقتصادی داشته باشند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: مهم‌ترین شاخص‌های پرداخت وام روستایی اشتغالزایی، داشتن درآمد، توجیه اقتصادی و فروش محصول است.