پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : طرح محسنین در قزوین
65درصد مددجویان، زنان سرپرست خانوار هستند

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین:

65درصد مددجویان، زنان سرپرست خانوار هستند

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: براساس آخرین آمار 65درصد مددجویان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که از دو هزار و 150 خانوار مددجوی، هزار و 400 مددجو زن سرپرست خانوار هستند.