شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : طرح تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
ثبت‌نام طرح تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در قزوین آغاز شد

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان:

ثبت‌نام طرح تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در قزوین آغاز شد

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین از آغاز ثبت نام طرح تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال جاری خبر داد.