دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : طبل
سهم چشم بادامی ها در بازار محرم چقدر است؟

طبل ایرانی با برچسب ژاپنی!

سهم چشم بادامی ها در بازار محرم چقدر است؟

بازار محرم در حالی در کشور داغ شده است که سهم تولید کنندگان ایرانی از این بازار ناچیز و بازار در قبضه کالاهای خارجی بالاخص چینی در آمده است.

seperator
نفوذ چین و ترکیه در اقتصاد محرم

گزارش؛

نفوذ چین و ترکیه در اقتصاد محرم

واردات طبل، سنج، پرچم چینی و ترکیه ای به ایران،موید نفوذ اقتصادی کشورهای خارجی در بازار موسوم به محرم است.