چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ضیافت ناهار
عکس/ همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان

در اجلاس دی-8 ترکیه؛

عکس/ همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان

همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان