دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : صیلاد
داستان تلخ اسارت صیادان ایرانی

دوسال از اسارت صیادان ایرانی میگذرد؛

داستان تلخ اسارت صیادان ایرانی

روزنامه «اعتماد» با خانواده‌ ماهیگیران ایرانی که بیش از دو سال است در اسارت دزدان دریایی سومالی هستند، گفت‌وگو کرده است.