پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : صنعت پزشکی
خیمه سنگین"کاسبان برجام"بر حوزه پزشکی/60 درصد صنایع پزشکی طی 2سال اخیر وارداتی است!

با چراغ سبز دولت؛

خیمه سنگین"کاسبان برجام"بر حوزه پزشکی/60 درصد صنایع پزشکی طی 2سال اخیر وارداتی است!

رئیس اتحادیه نظام مهندسی پزشکی کشور اذعان می‌کند که «با ادامه روند فعلی در بلندمدت صنعت پزشکی ایران تبدیل به صنعتی صددرصد وابسته به خارج خواهد شد؛ چرا که 80 درصد وارداتی که هم اکنون از گمرک کشور صورت می‌گیرد، غیرضروری است».