پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : صنعت ورشکسته قزوین
خطوط تولید چسب و فیلم‌های پی‌وی‌سی در شهرصنعتی‌البرز افتتاح شد

با حضور معاون وزیر صنعت در قزوین؛

خطوط تولید چسب و فیلم‌های پی‌وی‌سی در شهرصنعتی‌البرز افتتاح شد

با حضور معاون وزیر صنعت در قزوین دو خط تولید چسب و فیلم‌های پی وی سی در شهرصنعتی البرز افتتاح شد.