سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : صندوق اعتبار خرد زنان روستایی
پنج صندوق اعتبار خرد زنان روستایی راه اندازی شد

در شهرستان بوئین زهرا؛

پنج صندوق اعتبار خرد زنان روستایی راه اندازی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ؛ پنج صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در این شهرستان تشکیل و راه اندازی شده است.