شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : صندوق اعتبار خرد زنان
اولین صندوق اعتبار خرد زنان روستایی قزوین فعال شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

اولین صندوق اعتبار خرد زنان روستایی قزوین فعال شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: اولین صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در شهرستان قزوین آغاز به فعالیت کرد.

seperator
پنج صندوق اعتبار خرد زنان روستایی راه اندازی شد

در شهرستان بوئین زهرا؛

پنج صندوق اعتبار خرد زنان روستایی راه اندازی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ؛ پنج صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در این شهرستان تشکیل و راه اندازی شده است.