پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : صبح تحریم
چپ‌ها می‌گویند سال ۹۸ سخت است و مردم بی‌اعتماد شده‌اند/ چرا «صبح بدون تحریم» با «صبح با تحریم» هیچ فرقی نداشت؟!

آدرسی برای ناکجاآباد سیاه‌نمایی اصلاح‌طلبان؛

چپ‌ها می‌گویند سال ۹۸ سخت است و مردم بی‌اعتماد شده‌اند/ چرا «صبح بدون تحریم» با «صبح با تحریم» هیچ فرقی نداشت؟!

آیا در انتهای بحران‌نمایی اصلاح‌طلبان از شرایط کشور و تأکید آنها بر وجود بی‌اعتمادی در کشور، «فتنه اقتصادی» قرار دارد؟!