پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : صادرات گاز مجانی
 صادرات یک میلیارد و 875 میلیون دلار گاز مجانی به ترکیه؛ دادیم، رفت!

تاوان فساد کرسنت

صادرات یک میلیارد و 875 میلیون دلار گاز مجانی به ترکیه؛ دادیم، رفت!

ترکیه به‌خاطر ماجرای فساد کرسنت یک میلیارد و 875 میلیون دلار گاز مجانی از ایران دریافت کرد